Managing Diversity har genom projektuppdrag sedan 1999, en bred kunskap om att leda och utveckla projekt på nationell och internationell nivå.

Managing Diversity åtar sig uppdrag som, projektkoordination, projektledning, projektsupport och att upprätta ansökningar och medfinansieringsplaner.

Nationella projekt

Managing Diversity har kontinuerligt olika projektuppdrag på nationell nivå. Ett aktuella projekt är t.ex Minervas Mentorskola (Nutek-projekt), City Gross matkasse, Växtkraft mål 3 -projekt i olika företag och organisationer med inriktning mot mångfald och jämställdhet pågår.

 

Transnationella projekt

Managing Diversity åtar sig uppdrag i olika typer av transnationella projekt.

Managing Diversity har arbetat med transnationella projekt inom ramen för EU-programmen: Leonardo da Vinci, Equal, Socrates samt andra EU-initiativ (t ex R3L) Transnationella uppdrag har också utförts med finansiering av Nordiska Rådet och SALAIDA.

Managing Diversity är medlem i EFFECTNET som arbetar för att skapa fler transnationella EU-projekt i Mälardalsregionen.