Managing Diversity´s mål med utbildning är

  • Att erbjuda en unik utbildning som kombinerar uppgiftsorienterat faktainhämtande med processorienterat lärande.
  • Att utveckla spetskompetens i mångfaldsfrågor hos deltagarna tillsammans med utnyttjandet av verktyg.
  • Att bidra med vår samlade kunskap och erfarenhet till utvecklingen av mångfald och mångfaldsorienterade organisationer i arbetslivet.
  • Att etablera ett nationellt och internationellt nätverk av professionella som har en helhetssyn i sitt mångfaldsarbete.

Managing Diversity genomför återkommande ett utbildningsprogram på temat Att Leda Mångfaldsarbete i företag, organisationer och offentlig sektor. Utbildningarna kan hållas på plats eller i någon av våra kontorslokaler i Stokholm. Målgruppen är chefer och HR-ansvariga, konsulter och andra som är engagerade i Mångfaldsarbete.

Managing Diversity anordnar också utbildningar på uppdrag av företag, offentlig sektor och organisationer.

 

Hel- och halvdagskonferenser

Managing Diversity anordnar på uppdrag hel och halvdags- seminarier för att skapa ökad medvetenhet om att se mångfald som en resurs och kunskaper om vad det innebär att arbeta mångfaldssorienterat.

Halvdagsseminarium: ca 3,5 timmar
Innehåll: Vad är mångfald? Vilka krav finns i diskrimineringslags-tiftningen? Varför bör vår organisation arbeta mer mångfaldsorienterat?

Heldagsseminarium: ca 7 timmar
Innehåll: Vad är mångfald? Vilka krav finns i diskrimineringslags-tiftningen? Varför bör vår organisation arbeta mer mångfaldsorienterat?

Kunskap om verktyg för ökad medvetenhet om värderingar, fördomar och diskriminering.. Erfarenheter från Sverige, Europa och USA. Användning av den personliga mångfalden.

Managing Diversity ”skräddarsyr” mångfaldsutbildningar för längre eller kortare tid med ett innehåll som anpassas till uppdragsgivaren.

För mer information kontakta oss på info@managingdiversity.se