Utbildning i rådande diskrimineringslagstiftning när det gäller arbetsmarknaden. De fyra olika diskrimineringslagarna behandlas.

Utbildningen skräddarsys så att exempel på aktiva åtgärder för ökad jämställdhet samt ökad etnisk mångfald passar den aktuella kunden. Jämställdhetslagen och lagen mot etnisk diskriminering innehåller krav på aktiva åtgärder.

 

Ansvarig konsult för detta verktyg:

Eva Löfgren, tekn mag
Har arbetat med mångfald i arbetslivet sedan 1989 i privat och offentlig verksamhet Under nio år byggde hon upp och var chef för specialförmedlingen Internationella Ingenjörer. Eva har arbetat som lärare i Sverige och Östafrika samt som vårdbiträde i Rinkeby. 1999 medverkade hon i arbetet med DO:s handbok om Aktiva Åtgärder.