Mentorprogram är ett verktyg som kan användas i mångfalds-arbetet. Mentorskap har används under många år som metod för att utveckla kvinnors möjligheter i arbetslivet. Metoden bygger på Minervas mentorprogram.

Mentorprogram utgår från en par-relation, mentor- adept, där mentorn är en person med stor erfarenhet och som kan/vill bidra till sin adepts utveckling. Ett mentorprogram innehåller också moment som t.ex seminarier och nätverksträffar. Programmet pågår under ca 1 år. Utvärderingar har visat att mentorprogram ger ett bra stöd till alla som vill utvecklas vidare i arbetslivet.

 

Ansvarig konsult för detta verktyg:

Margareta Eklund
Socionom och ekonom, VD för Managing Diversity AB. Samordnar nätverket för mångfaldsorienterat arbetssätt. Leder sedan 1994 olika transnationella projekt finansierade av Europeiska Unionen.