När man arbetar med mångfaldsfrågor inom en organisation blir vinsterna tydliga och mer påtagliga med effektiva arbetslag som man har byggt upp utifrån ett mångfalds-perspektiv inom organisationen. Teambuildningprocessen byggs upp utifrån metoder som använts inom elitidrott och inom organisationsutveckling bl.a. i USA.

Genom övningar och teorier som visar på gruppens effektivitet över individen bygger man upp metoder att skapa en gruppsynergi att arbeta utifrån.

Genom att ta vara på hela gruppens kompetens ökar man kreativiteten och flexibiliteten och kan snabbare nå önskvärda resultat. Utbildning i teambuildning sker i seminarieform med gruppfokus.

 

Ansvarig konsult för detta verktyg:

Jennifer Palmgren, konsult och antropolog
Leder och håller i utbildningar inom mångfaldsfrågor så som teambuildning, inkluderande processer, att leda och inspirera till mångfaldstänkande och arbete, samt generell kulturskillnadsförståelse. Jennifer har kompetens hämtad från Sverige, USA och England i frågor om mångfaldsarbete och förändringsprocesser.