Ett verktyg för att till fullo tillvarata medarbetarnas mångfald av kompetenser och erfarenheter i verksamhetsplaneringsprocessen. Metodiken bygger på att förankra verksamhetsplaneringen genom att tillåta och uppmana medarbetarna att engagera sig i processen från allra första steget.

 

Ansvarig konsult för detta verktyg:

Eugenio Molini
Internationell organisationskonsult och gestaltterapeut. Numera arbetar han med tvärkulturell konfliktlösning, teambuilding i multikulturella arbetsgrupper och strategisk utveckling av internationella/multikulturella företag och organisationer.