En metod för att lösa en aktuell konflikt där man tror att
konflikten kan ha kulturella dimensioner. De inblandade får i och med konfliktlösningsmetodiken en ökad multikulturell kompetens.

 

Ansvarig konsult för detta verktyg är Eugenio Molini

Eugenio Molini
Internationell organisationskonsult och gestaltterapeut. Numera arbetar han med tvärkulturell konfliktlösning, teambuilding i multikulturella arbetsgrupper och strategisk utveckling av internationella/multikulturella företag och organisationer.