Uppföljning stödjer och vägleder processen ungefär som proven i skolan. Att mäta är för de flesta självklart. Däremot är det inte självklart att det mätsätt som fungerade bra i en organisation är rätt i nästa. Därför har vi utvecklat en serie mätverktyg, nästan en egen verktygslåda:

Produktblad – Helhetslösning

Processuppföljning

Enkäter

Dessa verktyg kan köpas som standardiserade eller skräddarsydda lösningar.

 

Ansvariga konsulter för detta verktyg:

Lena Grönberg, PA-socionom och HR-specialist.
Lena har stor erfarenhet av att utvärdera och stödja olika kompetens-/HR – processer. Hon har arbetat länge som kompetensutvecklare och projektledare även i Afrika.
Hennes roll idag som konsult och rådgivare omfattar både privat och offentlig sektor.

Mårten Westberg
Mårten har varit mycket aktiv inom utvecklingen av strategisk HR-mätning i Sverige de senaste 15 åren.