Syftet med utbildningen är att skapa en grupp av kompetenta medarbetare som kan leda strukturerade workshop kring rasism, främlingsfientlighet och civilkurage.

Workshopen baserar sig på filmen ”Blåögd”. Syftet är dessutom att göra en kraftig intervention på olika håll i organisationen för att skapa insikt om de förödande effekter som diskriminering har på individernas och organisationens effektivitet.

Ansvarig konsult för detta verktyg:

Eugenio Molini
Internationell organisationskonsult och gestaltterapeut. Numera arbetar han med tvärkulturell konfliktlösning, teambuilding i multikulturella arbetsgrupper och strategisk utveckling av internationella/multikulturella företag och organisationer.