Utbildningen lägger ett mångfaldsperspektiv på rekryterings-processens alla delar av och ger kunskaper om rådande diskrimineringslagstiftning när det gäller rekrytering.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna metoder för att öppna upp sin rekryteringsprocess för mångfald och identifiera eventuella begränsande strukturer och beteenden i sin organisation. Utbildningen vänder sig till chefer, rekryterare, personalhandläggare och fackliga förtroendemän.

 

Ansvariga konsulter för detta verktyg:

Gabriella Nilsson Fägerlind, tekn lic
Arbetar sedan 1998 som mångfaldskonsult, med uppdrag i både privat och offentlig sektor. 1995-98 arbetade hon som arbetslivsbevakare för Sveriges Tekniska Attachéer i Detroit, USA och studerade där bl.a. strategier för mångfald i amerikanska organisationer.

Eva Löfgren, tekn mag
Har arbetat med mångfald i arbetslivet sedan 1989 i privat och offentlig verksamhet Under nio år byggde hon upp och var chef för specialförmedlingen Internationella Ingenjörer. Eva har arbetat som lärare i Sverige och Östafrika samt som vårdbiträde i Rinkeby. 1999 medverkade hon i arbetet med DO:s handbok om Aktiva Åtgärder.