Att utvärdera och följa upp mångfaldsarbetet för att mäta om man har nått de uppsatta målen är nödvändigt. Detta kan ske på olika sätt. Oavsett modell eller system kan utvärdering användas som stödverktyg för att följa upp mångfaldsinsatser och att genomförandet ger resultat.

Varje uppdrag utgår från kundens behov. Vi har också tillsammans med våra kunder utvecklat olika mätverktyg för mångfald.

 

Ansvarig konsult för detta verktyg:

Lena Grönberg, PA-socionom och HR-specialist.
Lena har stor erfarenhet av att utvärdera och stödja olika kompetens-/HR – processer. Hon har arbetat länge som kompetensutvecklare och projektledare även i Afrika.
Hennes roll idag som konsult och rådgivare omfattar både privat och offentlig sektor.