Att göra en verksamhetsanalys ur ett mångfaldsperspektiv är ett kraftfullt verktyg för att introducera mångfald som en strategi i företaget eller organisationen. Metoden bygger på alla med-arbetares delaktighet. Växtkraft Mål 3 kan ofta hjälpa till med finansiering.

Analysen inleds med intervjuer med nyckelpersoner och seminarium för ledningsgruppen. Därefter deltar samtliga anställda under 1-2 dagar då verksamhetens olika delar analyseras och där mångfaldsperspektivet alltid finns med. Analysdagarna mynnar ut i ett handlingsprogram och ett kompetensutvecklingsprogram.

Ansvariga konsulter för detta verktyg:

Eva Löfgren, tekn mag
Har arbetat med mångfald i arbetslivet sedan 1989 i privat och offentlig verksamhet Under nio år byggde hon upp och var chef för specialförmedlingen Internationella Ingenjörer. Eva har arbetat som lärare i Sverige och Östafrika samt som vårdbiträde i Rinkeby. 1999 medverkade hon i arbetet med DO:s handbok om Aktiva Åtgärder.